Přehled akcí školního roku 2006/2007

SRPEN

28. pedagogická rada – 1. část

ZÁŘÍ

1. pedagogická rada – 2. část
4. slavnostní zahájení školního roku – Pasování na žáky ZŠ, Za, starostové Roztok, Kruhu
5. branný závod 2. – 9. ročník – smíšená družstva
funkční studium Liberec – Za
6. Poznej svou obec, svůj region – 1. – 5. roč. – stopovaná rybník Kruh, 6. roč. – prklínský lom, 7. roč. – Jilemnice, 8. a 9. roč. – okolí Roztok
7. kino Kruh – Fimfárum II.
12. Psaní na web – školení – Ing. J. Bušák – zájemci
14. Jičín město pohádek – MŠ,1.,2.,4. ročník
18.-20. stáž v ZŠ Studenec – Za
21. Historie country hudby – výchovný koncert COUNTRIO MŠ – 9. roč.
26. Evropský den jazyků – 1.,2.,4. ročník

ŘÍJEN

3. dopravní hřiště Košťálov – 4. roč. Ce
4.- 6. funkční studium Liberec – Za
10. atletická soutěž 4. ročníků – Jilemnice – Lu -3. místo mal. škol
11.-12. setkání výchovných poradců – Grof
19. kopaná Jilemnice 8.+9. roč. – Řek
23. Kaleidoskop Jilemnice – 1.-9. roč.
23. jednání ŠR
24. pracovní porada zaměstnanců školy
24. Školení BOZP, PO – pan Prchlík
24. zakončení studia volitelného modulu Tabulkové kalkulátory – Řek,Grof, Ný

LISTOPAD

3. Burza škol Turnov – 9. roč. Grof
3.- 5. PEER program Studenec – 6.-8.roč.
8. exkurze ve hvězdárně Hradec Králové – 5.-7.roč. Grof, Ný
8.- 10. školení preventistů – Řek
13. Indonésie – výchovný pořad – Jilemnice – 2. stupeň Tu
16. okrskový přebor v halové kopané Studenec – 2. st. Řek
20. soutěž družstev ve stolním tenise Studenec – okrsek – Řek.
20. ukončení studia –Úvodní modul Školení poučených uživatelů – Gros,Šu,Ce
20. Dohana – divadlo Liberec
21. ukázka hadů – výchovný pořad – 1.-9. roč.
22. práce se senem – školení Lu
23. soutěž družstev ve stolním tenise Turnov – okres – dívky 2. místo

23. pedagogická rada
27. závěrečné zkoušky FS – Za
28. informační odpoledne, přednáška Mgr. Provazníkové – Domácí příprava
30. setkání zástupců škol s žáky a rodiči

PROSINEC

11. divadelní představení Zpátky do Evropy – 2. stupeň
12. přednáška Ing. Valenty – zákoník práce – Za
20. Vánoční besídka
21. bruslení v Lomnici nad Popelkou – 2. stupeň
21. setkání pedagogických pracovníků ZŠ

22. vánoční besídky ve třídách
22. kino Kruh – Za plotem

LEDEN

10. setkání ředitelů škol – Lomnice nad Popelkou – Za
16. schůzka s rodiči předškoláků – MŠ Kruh – Za,Va
17. schůzka s rodiči předškoláků – MŠ Roztoky – Za, Va
18. okrsková soutěž – florbal – Studenec – 2.místo – Řek
23. okresní soutěž – florbal – Turnov – 6. místo – Řek
23. pedagogická rada
30. zahájení studia pro školní metodiky prevence – Řek
31. předání vysvědčení

ÚNOR

1. CERMAT – zjišťování výsledků vzdělávání 9. ročník – Za,Řek,Ve,Grof
1. zápis do prvního ročníku – Za,Ce,Ko,Šu
9. dějepisná olympiáda – Semily – Řek
22. ukončení studia Počítačová grafika a digitální fotografie – Ve,Lu,Řek

BŘEZEN

15. lyžařská exkurze – Krkonoše – 4. – 9. ročník – Ře, Va
16. divadlo Jilemnice – Don Quijote – 6.7.8.9. roč.
19. divadlo Hradec Králové – Báječná léta pod psa – pracovníci školy, veřejnost
28. slavnostní odpoledne u příležitosti Dne učitelů – pracovníci škol, důchodci
29. slavnostní večer u příležitosti Dne učitelů – Jilemnice
30. divadlo V ´v Hradci Králové – Prodaná nevěsta – 5.,6.,7. ročník
30. MŠ cirkus JOJO – prohlídka zvířat
31. noc ve škole – 7. roč. Řek

DUBEN

4. Den barev, kino Kruh – film Lovecká sezóna
19. Den Země – úklid obce
19. pedagogická rada
20. Cocacola cup – kopaná Studenec -7.,8.,9. roč. Řek
20. Den Země – soutěž v Jilemnici – 4.,5.,6. roč.
20. noc ve škole – 6. roč. Ve
23. J.S.Bach – výchovný koncert v kostele 1.-5. roč., 6.-9. roč.
24. informační odpoledne pro rodiče
25. DVPP – ruční papír – Lu
26. čarodějnické odpoledne – soutěže v MŠ – 8.+9. roč.- pomoc při soutěžích
28. vítání ptačího zpěvu – Ve
30. Ekologické fórum – ZŠ J. Harracha Jilemnice – Gros, Za, Ve

KVĚTEN

1. dopravní soutěž – Roztoky u Jilemnice -5.-9. roč – Grof
4. soutěž O nejvšestrannější 4. třídu Jilemnicka
09. zdravotnická soutěž – Jablonec nad Jizerou – pí Maďarčíková
10. atletický čtyřboj – Turnov – Řek, Tr
15. Pythagoriáda – OS – Semily – Grof
19. vítání občánků – kulturní vložka – 2. roč. – Šu
23. fotografování
25. turnaj ve vybíjené – 4.,5. roč.- Horní Branná – Va
30. Pohár Čs. rozhlasu – Turnov – mladší žákyně postupují na krajské závody
30. DVPP – Hry za pochodu II – Lu
31. Proti drogám – výstup na Kozákov – 6.,7. roč.Řek, Ve

ČERVEN

6. Pohár Čs. rozhlasu – Turnov – mladší žákyně krajské kolo
7. výlet na Sněžku – 7., 8., 9. roč.
12. výlet na Kuks – 7. a 8. roč.
14. vybíjená v Libštátě

Skip to content