Pobavte se s námi

– Otázka v písemné práci na téma islám: „Co je šaría?“
Odpověď žáka: „To je stanné právo.“

– Na otázku: „Jak pomáhám doma?“ žák napsal: „Sekám a krmím králíky.“

– Vyučující: „K čemu sloužil maják v Alexandrii?“
Žák: „No, aby mohly létat letadla.“

– Učivo – Obyvatelstvo Ameriky
Žák: „…do Ameriky dováželi Eskymáky z Afriky.“

– Popiš denní péči o nohy: „Každý den si nohy myji a jednou za týden stříhám.“.“

– Na otázku: „Kde byl Achilles zranitelný?“ napsal žák: „Ve svém stanu.“

– Dotaz: „Kolik je 5:0?“
Odpověď: „Dělou se přece nenulí!“

– Učebnice matematiky pro 5. třídu: … Tato čtvercová síť se skládá ze 120 obdélníků.

– Žákyně při hodině zeměpisu: „Rovník je přesně křivá čára kolem zeměkoule s číslem 0.“

– V hodině dějepisu: „Společnost, ve které si jsou všichni rovni, se nazývá prvobytně přespolní.“

– Můj dědeček (popis)
Můj dědeček se zásadně liší od mé babičky.

– Kvíz z Hv v 6. třídě:
Choreograf je přístroj, který snímá představení.
Árie je zazpívaný jeden tón.
Libreto znamená zrychlovat.
Finále je poslední představení.
Předehra slouží k tomu, aby se potom zpěváci chytli do rytmu.
Smíšený sbor tvoří losy, alpy a soprány.

– 7. třída přírodopis:
Nácvik umělého dýchání z plic do plic – „Nejdříve dáme ránu.“
„… vzduch vdechneme do postiženého, ústa oddálíme a ústa i nos postiženého zacpeme. Tuto činnost opakujeme, dokud postižený nezačne dýchat sám.“

– Hv 7. tř. – části Smetanovy Mé vlasti jsou: Vltava, Vyšehrad, Šárka, Blatník!

– V 1. třídě: „Moje maminka je nemocná, má marod.“

– 5. třída literatura: „Robinson a Pátek se oženili a měli děti…“

-Učitel: „Který český autor psal divadelní hry?“
Žák: “ Smetana.“
Učitel: “ A ty nějakou znáš?“
Žák: “ Jóó, třeba Rusalku.“

– Výrok neznámého učitele na adresu jednoho žáka: „Ty se budeš divit, až budeš mít čtyři koule!“

– V 7. tř. pronesl žák v hodině literatury: “ J. A. Komenský prosazoval zavedení do škol oboustranného pohlavního styku.“ (místo škola bez rozdílu pohlaví)

– Pracovní činnosti – pěstitelství – takto žákyně popsala kompost: „…Musíme se o něho starat jako o jednoho z nás, zalévat, překopávat…“

Skip to content