Přijímací řízení na střední školy v r. 2024

Vážení rodiče a žáci,

byla zveřejněna webová stránka MŠMT ohledně přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024, která bude průběžně aktualizovaná a kde se dočtete potřebné informace. Celý systém se „dolaďuje“, ale na výše uvedené stránce získáte trochu jasnější představu o podávání přihlášek.

Skip to content