Mgr. Kristýna Šírová

Po základní škole v Roztokách jsem studovala Umělecko-průmyslovou školu v Jablonci nad Nisou, kde jsem bydlela na internátu, takže doma jsem byla minimálně. Odmaturovala jsem s vyznamenáním a dále se rozhodovala, zda budu pokračovat restaurátorskou VOŠ, nebo archeologií. Nakonec jsem podala přihlášku na archeologii a prezentaci a ochranu kulturního dědictví do Hradce Králové. Přijata jsem byla na oba obory, a protože jsem si nebyla jistá v tom, co si vybrat, začala jsem studovat oba obory najednou. Vydrželo mi to rok, pak jsem se rozhodla jednoho oboru vzdát a pokračovala jsem jen archeologií. Už od počátku studia jsem se snažila i aktivně zapojovat do praxí, brigád v oboru atd. A tak jsem ještě před absolvováním bakalářského studia nastoupila na plný úvazek pod univerzitou, kde jsem s určitými změnami pozic stále. Aktuálně dodělávám magisterské studium a pracuji v laboratoři archeologického centra při Univerzitě Hradec Králové, kde restauruji a konzervuji nálezy, které dále zpracovávám v 3D programech.  Ve volném čase stále ráda maluji, věnuji se ručnímu šití historických kostýmů, grafice, od základní školy mě ani neopustila záliba ve sportech a věnuji se OCR (překážkovým závodům).

Skip to content