BŘEZEN

VYHLÁŠENÍ OLYMPIJÁDY

JARO JE TU

HUDEBNÍ VÝCHOVA

POHYBOVÉ ČINNOSTI

PRÁCE NA INTERAKTIVNÍ TABULI

POHYBOVÉ ŘÍKANKY

VYCHÁZKY

POZNÁVACÍ STOPOVANÁ

ROZVOJ LOGICKÉHO MYŠLENÍ – PŘEDŠKOLÁCI , samostatná práce

LOGOPEDICKÉ ŘÍKANKY

NÁŠ KAMARÁD

SVAČINKA

SPINKÁNÍČKO

NEŘÍZENÁ ČINNOST

KOORDINACE RUKA x NOHA

NA ZAHRÁDCE

VE ŠKOLIČCE – AJ a TVOŘENÍ

NACVIČOVÁNÍ NA BESÍDKU

NACVIČOVÁNÍ POHÁDKY

CESTA ZA POKLADEM – prostředňáci a malé děti

CESTA ZA POKLADEM NA KOLOBĚŽKÁCH

HRA – SPOLUPRÁCE

KARNEVAL

VÝLET DO VRCHLABÍ

HOROLEZECKÁ STĚNA

OSLAVENCI

A

N

T

A

E

E

B

Skip to content