PROSINEC

CVIČENÍ NA BALONECH

ANGLIČTINA

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST

POHYBOVÉ ŘÍKANKY

HRA „KROUŽKY“

PROCHÁZKY

NÁŠ KAMARÁD

HÁZENÁ – trefování na cíl dle barevného třídění

VE ŠKOLIČCE

NACVIČOVÁNÍ POHÁDKY – předškoláci

HMATOVÉ CHODNÍČKY

OBÍDEK

NÁCVIK na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

POHYBOVKA S KOSTKOU

ZIMNÍ RADOVÁNKY

POHYBOVÉ HRY

NEŘÍZENÁ ČINNOST

VÍTÁN´Í OBČÁNKŮ

Protože jsme se v této nelehké době nemohli setkat s novými občánky osobně, natočili jsme na jejich uvítání DVD, na kterém naše děti secvičily krásné vystoupení a přednesly básničky .

Hodně štěstí a budeme se na vás těšit v MŠ 🙂

Skip to content