Screeningové testování ve školách

Screeningové testování ve školách (v pondělí 22. listopadu a 29. listopadu 2021) je povinné pro všechny žáky. Výjimku mají žáci, kteří splňují jednu z podmínek OTN. Žádáme všechny rodiče, aby vybavili své děti potvrzením, které by splnění jedné z těchto podmínek prokazovalo. Před testováním je musí předat v písemné podobě nebo ukázat v elektronické podobě (Tečka) paní učitelce Ireně Grosmanové, pokud tak již neučinili v září. V případě, že žák odmítne testování a nedonese příslušné potvrzení, není mu zakázána účast ve vyučování, musí však po celou dobu pobytu ve škole nosit ochranu dýchacích cest.

Může se však stát, že se situace změní, proto prosíme, abyste i nadále sledovali webové stránky školy.

Skip to content