Rodičovské schůzky

Pokud to aktuální situace dovolí, plánujeme rodičovské schůzky na odpoledne 23. 11. 2021. Aby se v budově školy nepotkávalo více osob najednou, jak tomu při obvyklém průběhu schůzek bývá, připravili jsme pro rodiče přesný časový harmonogram, který prosíme, aby beze zbytku dodrželi. Pro každého rodiče bude rezervováno 10 minut u třídního učitele, během této schůzky obdrží rodič list s informacemi z hlavních předmětů i od ostatních vyučujících. Rodiče sourozenců na naší škole budou mít samozřejmě časy navazující na sebe. Pokud se někdo nemůže dostavit ve stanoveném termínu na rodičovskou schůzku, prosíme, abyste informovali třídního učitele předem a domluvili si případně náhradní termín.

Jinak prosíme, abyste opravdu přišli malou chvíli před stanoveným časem, plánovaných 10 minut nemůže být protaženo na delší dobu kvůli dalšímu čekajícímu rodiči a v případě pozdního příchodu nebude moci Vaše schůzka proběhnout. Všechny osoby pohybující se po budově školy musí mít nasazený respirátor či nanoroušku.

I přes tato všechna opatření naší školy se může stát, že kvůli celostátní situaci schůzky nakonec nebudou moci proběhnout ani touto formou.

Skip to content