Přihlášky na SŠ

Upozornění pro rodiče

Všichni žáci 9. ročníku obdrželi vyplněné přihlášky k dalšímu studiu. Nyní je nutné nechat potvrdit lékařem, že žák může zvolený obor studovat (pokud je pro daný obor potvrzení vyžadováno), a poté neprodleně přihlášky buď osobně dovézt, nebo doporučeně poštou zaslat na zvolené školy. Platí, že přihláška musí být fyzicky do školy doručena nejpozději do 1. 3. 2021.

Skip to content