Informace k předávání vysvědčení

Dne 28. 1. 2021 by mělo být žákům předáno pololetní vysvědčení. Vzhledem k situaci bude výpis z pololetního vysvědčení předán pouze žákům 1. a 2. ročníku, kteří jsou přítomni ve škole. Ostatní žáci školy dostanou výpis z vysvědčení pomocí internetové pošty – na své školní maily 28. 1. 2021 dopoledne. Příloha k vysvědčení je jeho součástí a vysvětluje, jak jsme žáky hodnotili vzhledem ke specifické situaci a vysokému podílu distanční výuky. Výpis z vysvědčení s přílohou bude vydán žákům při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Chceme ještě upozornit, že v pátek 29. 1. 2021 jsou jednodenní pololetní prázdniny, na které pak následující týden navazují jarní prázdniny (od 1. 2. do 5. 2. 2021). Během těchto dnů nebude probíhat ani prezenční, ani distanční výuka žáků.

Doplněno – návod, jak si zobrazit došlé vysvědčení – viz zde

Skip to content