Výsledky testování SCIO

Informace pro rodiče žáků 9. třídy

Výsledky testování SCIO, kterého se žáci naší 9. třídy zúčastnili 8. 10. 2020, byly jednotlivě nahrány každému žákovi do Teamsů s pokynem, aby je žáci ukázali rodičům.

Testování bylo uzavřeno 30. 11. 2020 a po tomto datu došlo ještě k mírné korekci výsledků vzhledem k účasti některých škol v testování až po 8. 10. 2020. Pokud jste se tedy dívali na výsledky bezprostředně po testování žáků naší školy, mohou se drobně lišit od nynějších výsledků.

Skip to content