Informace pro rodiče žáků 9. třídy

Vážení rodiče žáků 9. třídy,

v letošním školním roce je vzhledem k situaci s koronavirem rozhodování ohledně volby dalšího studia Vašich dětí zkomplikováno, řada akcí, na které jsme byli zvyklí, neproběhne, nebo se budou konat v jiné formě. Dny otevřených dveří se většinou ruší, některé školy uvažují o virtuálních prohlídkách apod.

V této nelehké době se kromě vlastních aktivit ZŠ nabízejí různé formy pomoci i odjinud. O těchto možnostech Vás budeme samozřejmě informovat, pro žáky 9. třídy jsme v Microsoft Teams vytvořili samostatný tým s názvem Výchovné poradenství 9, kde plánujeme průběžně psát o všem, co by dětem s volbou dalšího studia mohlo pomoci.

Jednou z nabídek, které jsme obdrželi, je možnost nechat si pravidelně posílat aktuální informace ze stránky „Kam po devítce“ (určené primárně rodičům žáků z 9. tříd) – a to prostřednictvím pravidelných newsletterů. Můžete v nich najít například informaci o tom, že až do 2. listopadu je zdarma možná registrace do online kurzu „Příprava na jednotnou přijímací zkoušku na SŠ z matematiky (zaměřeného na skutečné pochopení jednotlivých témat) “ – viz odkazPrůběžné informace podobného charakteru by mohly být Vám i Vašim dětem užitečné. K jejich zasílání se lze zaregistrovat na www.kampodevitce.cz Registrace i zasílání informací je zdarma.

Dalším portálem, který pomůže Vašemu dítěti s případným rozhodováním ohledně dalšího studia je Atlas školství, jehož tištěnou brožuru každý deváťák ve škole obdržel. Naleznete zde podrobné informace ohledně škol a učilišť, jaké otvírají obory, kolik žáků berou, zda je potřeba potvrzení lékaře atd. Tento odkaz Vás navede přímo na stránku, kde radí dětem, co všechno vzít v úvahu při výběru dalšího studia.

V současné době má většina z Vás ještě zatím čas a můžete se spolu se svými dětmi v klidu rozhodovat. Méně času mají ti z Vás, kteří uvažují o nějaké škole, kde je součástí přijímacího řízení i talentová zkouška. Na tyto školy se přihláška musí podat již do konce listopadu 2020. Přehled škol, které požadují k přijetí složení talentové zkoušky, naleznete zde.

Budeme doufat, že se situace co nejdříve vrátí k normálu a že budeme moci našim deváťákům s volbou dalšího studia a s přípravou k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek pomáhat přímo ve škole. V případě jakýchkoli dotazů, nejasností apod. se neváhejte obrátit na výchovnou poradkyni Mgr. Irenu Grosmanovou či na pana třídního učitele Mgr. Ladislava Řehořka.

Skip to content