Domácí vzdělávání přesouváme do Microsoft Teams

Milí rodiče, moji žáčci 3. ročníku.

Protože se nám domácí vzdělávání protahuje o další týdny, hledali jsme další možnosti, jak domácí výuku lépe zvládnout. Dosud jsem Vám zadávala úkoly na naše školní stránky, ale chyběla mi zpětná vazba. Neviděla jsem, kdo si zadání přečetl a pokud jste mi neodeslali nějakou odpověď na mail, netušila jsem, jak pracujete. Jediné naše spojení bylo přes procvičování na „Alfíkovi“, kde vidím, kdo úkol vypracoval a kolikrát, jak dlouho mu to trvalo, v čem chyboval a kdo ještě úkol nesplnil.

Microsoft Teams nám umožní mnohem lepší spolupráci. Nejen, že uvidím, kdo si zadání úkolu přečetl, můžete mi ho v rámci tohoto programu zaslat zpět, já vám ho opravím a opět zašlu k nahlédnutí.

V tomto programu budeme moci také chatovat a dokonce pořádat on-line vyučování 🙂

Ale pěkně popořádku:

  1. úkol – přihlásit se podle pokynů do Teamsů
  2. Po rozkliknutí článku „Vítejte“, klikněte na obdélníček odeslat.
  3. Totéž udělejte s článkem „Úkoly zadané do 1. 11.“
  4. Napište mi na chat vzkaz, že jste tu a vše se Vám daří.

Celý následující týden (2. – 6. 11.) bude takový zkušební, takže Vám úkoly napíši též na naše stránky. Pokud bude ale vše fungovat, pracujte prosím v Microsoft Teams, protože od příštího týdne (9. 11.) už to bude naostro 🙂

Držím pěstičky, ať se Vám podaří snadno přijmout tento nový způsob vzdělávání. Rodičům přeji pevné nervy a prosím, abyste vašim dětem pomohli. Pro nikoho nebudou začátky snadné, ale věřím, že vše společnými silami zvládneme.

Krásný začátek listopadu Vám přeje Vendula Albrechtová

Skip to content