PROGRAM ALF

Stejně jako na jaře máte na Alfíkovi přiřazeno několik úkolů na procvičování.

Tentokrát je to :

Angličtina – slovní zásoba probraných lekcí

Matematika – násobení čísly 2 – 5

Český jazyk – slovní druhy (cvičení je těžší, chyb se nebojte)

Prvouka – Místo, kde žijeme

S chutí do toho, půl je hotovo. Postupně Vám ještě nabídku procvičování o několik cvičení rozšířím. VA

Skip to content