Pozor – pravidla pro činnost v Teamsech

Chceme upozornit všechny naše žáky, kteří pracují v Microsoft Teams, že je nutno dodržovat jistá pravidla. Jedno z nich je, že žáci mohou pouze plnit zadané úkoly, účastnit se vyučovacích schůzek, psát na chatu, ale rozhodně NEMOHOU zakládat nové týmy, zadávat úkoly, svolávat schůzky apod. Protože jsme se s touto aktivitou u některých žáků již setkali, upozorňujeme zatím pouze takto, že toto není povolené. Týmy smažeme. Pokud by se někdo dopustil porušení stanovených pravidel, museli bychom situaci příště řešit rázněji, např. i důraznějším kázeňským opatřením. Program Teams slouží především k distanční výuce, nelze jej zahlcovat jinými aktivitami.

Skip to content