Předběžná nabídka kroužků ve školním roce 2020/21

Nabídka kroužků je zatím pouze předběžná, přesné informace budeme zveřejňovat až po doladění všech školních aktivit.

1. stupeň

  • Zpívání pro radost – Mgr. Vendula Albrechtová – středa od 13.00
  • Výuka náboženství – R. D. Mgr. Jiří Jakoubek – středa od 14.00
  • Zdravověda – MUDr. Olga Marešová – pondělí od 12.45
  • Hra na flétnu – Lenka Jakoubková – úterý 7.00
  • Sportovní kroužek – plánuje se

2. stupeň

  • Hrátky s matematikou – Mgr. Hana Nýdrlová – středa 14.45
  • Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka – Mgr. Irena Grosmanová – pondělí 14.45
  • Polytechnický kroužek – Bc. Jan Doskočil – termín zatím není stanoven
Skip to content