Informace k předávání vysvědčení

Vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude vydáváno:

1) žákům 1. stupně, kteří od 25. 5. docházejí do školy, v pátek 26. 6. 2020 (příchod do školy na 7.30, po vydání vysvědčení odchod domů)

2) žákům 2. stupně, kteří od 8. 6. docházeli do školy, v příslušný den, tj.:

  • 6. třída v pondělí 22. 6. 2020
  • 7. třída v úterý 23. 6. 2020
  • 9. třída ve středu 24. 6. 2020
  • 8. třída ve čtvrtek 25. 6. 2020

3) ostatním žákům 1. i 2. stupně (školu nyní nenavštěvujícím) v pátek 26. 6. 2020 v době od 9.00 do 11.00 hod. (Nezapomeňte s sebou přinést na vrácení ŽK a knihy ze školní knihovny!)

Žáci, kteří nyní školu nenavštěvují, ale přesto by chtěli převzít vysvědčení najednou společně se svými spolužáky, musí přinést s sebou podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení zde)

Skip to content