14. ČESKÝ JAZYK – 15.-19.6.

Opakování: SLOVESNÝ ČAS

Učebnice str. 84, cv. 8 – pouze ústně.

Str. 84, cv. 9 – písemně do sešitu

SLOVESNÉ KATEGORIE

Str. 85, cv. 11 – písemně, používej zkratky 1.os., č.j. …

NOVÉ UČIVO: INFINITIV – už jsme si o něm povídali, infinitiv je neurčitý tvar slovesa, který končí na -t, někdy i na -ci, -ct. Př.: téci, téct, říci, říct. Infinitiv neurčuje ani osobu, ani číslo, ani čas, nepoznáme tedy kdo danou činnost vykonává, ani kolik osob, ani kdy to bylo.

https://www.youtube.com/watch?v=_2oq50TTbbk

Procvičuj: Str. 86, cv. 1 – písemně, vypiš pouze infinitivy.

Str. 86, cv. 2 – ústně.

Str. 86, cv. 4 – písemně.

NOVÉ UČIVO: ZVRATNÁ SLOVESA – u některých sloves můžeme vidět zvratné zájmeno se nebo si. Např.: přeje si, myslí si, myje se, potápí se…. = říkáme jim zvratná slovesa.

Procvičuj: str. 87, cv. 1 – vyhledej ústně

Najdeš, kde má paní učitelka chybu? 🙂

Písanka – str. 30 a 31

Čítanka – str. 118, zapiš si do sešitku název, autor + obrázek.

Pro ty, kteří si chtejí slovesa více procvičit tu mám pracovní list. DOBROVOLNÝ 🙂

Skip to content