13. ČESKÝ JAZYK – 8.-12.6.

Zopakuj si vyjmenovaná slova, slovní druhy i s čísly, pády a osobu sloves.

Nyní nás čeká ČÍSLO SLOVES.

Slovesa vyjadřují dvě čísla jednotné a množné.

Jednotné číslo vyjadřuje, že činnost provádí pouze jedna osoba – př.: já jím, ty píšeš …

Množné číslo vyjadřuje, že činnost provádí dvě a více osob – př.: my spíme, oni čtou …

Str. 82, cv. 1 ústně, cv. 2 a 3 napsat

ČAS SLOVES – str. 83, přečti si žlutý obdélník, je to lehké učivo.

Str. 83, cv. 1, 2, 3 – ústně, cv. 4 a 6 – napsat do sešitu

Str. 84, cv. 7 – napiš, dále slovesa v minulém čase podtrhni zeleně, slovesa v přítomném čase podtrhni červeně a slovesa v budoucím čase podtrhni modře.

Písanka – str. 29

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPS1.htm

Čtení – str. 116, 117 – vyber si jednu básničku, napiš si do sešitu její název, autora a opiš jednu sloku, doplň obrázkem. 🙂

Skip to content