11. Vodní MATEMATIKA – 25.-29.5.

Až si ve středu vyzvednete 3. díl pracovního sešitu z M, pustíte se do učení.

Nové učivo SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1000 BEZ PŘECHODU PŘES 100

  1. procvičte si číselnou řadu 0 – 100 tam a zpět
  2. procvičte si číselnou řadu 0 – 1000 tam a zpět
  3. ústně si procvičte kolik stovek, desítek a jednotek mají čísla – číslo 573 má 5 stovek, 7 desítek a 3 jednotky, zkus si to u následujících čísel: 830, 944, 47, 779, 500, 832, 395, 701
  4. Str. 3, cv. 1 a), b)
  5. Str. 4, cv. 3, 4
  6. Str. 5, cv. 2

Nové učivo SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1000 S PŘECHODEM PŘES 100

Pomoc rodičů bude potřebná. Projděte si str. 14, žlutý obdélník nahoře.

Začněte slovní úlohou /ta je vymyšlená, ale příklad je ze sešitu/: Zahradník měl v sadu 160 jabloní, v květnu přikoupil 70 hrušní. Kolik stromů měl zahradník v sadu? Příklad si napiš na papír 160 + 70, tento příklad se dá spočítat zpaměti nebo ústně pod sebe. Projdi si oba způsoby. Nejprve číslo 160 dopočítejte do 200, kolik chybí do 200? 40 Pod 70ku napiš 40 a nyní 70 rozdělíme na 40 a? 30. Napíšeme 30. Nyní už jednoduše spočítáme, že 200 + 30 je 230. Ještě příklad spočítejte pod sebe, to už známe.

To samé zkuste s odčítáním. Úloha: V jídelně uvařili 120 obědů, právě vydali 50 obědů. Kolik obědů jim ještě zbývá? Příklad zapiš na papír a opět vyřeš dvěma způsoby. 120 nejprve dopočítáme do 100, kolik odečteme, abychom měli 100? 20. Zapíšeme pod 50. Nyní 50 rozdělíme na 20 a? 30. Zapíšeme. Lehce spočítáme, že 100 – 30 je 70. Ještě spočítáme 120 – 50 pod sebe.

Určitě si s tím dobře poradíte.

  1. Str.: 14, cv. 1 a), b)
  2. Str.: 14, cv. 2
  3. Str.: 14, cv. 3 (závorky počítáme první)
  4. Str.: 14, cv, 2, 3 a žluté rozklady

Je toho ažaž. Jestli děti nakonec rozklady příkladů budou v hlavě používat nebo ne je jedno, hlavně, že budou umět příklady spočítat, třeba i svým způsobem. Nyní ale rozklady projděte. Pokud bude nějaký problém, napište. Držte se. 🙂

Skip to content