Informace o zahájení provozu pro 1. stupeň ZŠ

Informace a pokyny k zahájení provozu ZŠ pro 1. stupeň od 25. 5. 2020 naleznete v níže přiloženém souboru:

Formulář čestného prohlášení ke stažení najdete zde:

Metodický pokyn Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce šk. roku 2019/2020 – aktualizovaná verze

Skip to content