4. týden domácího vyučování

Dobrý den, vážení rodiče,

moc Vám děkuji za vytrvalou práci s Vašimi dětmi.

Blíží se Velikonoce a s nimi malování vajíček a vše další, co k těmto svátkům patří, i když letos zřejmě bez koledování. Budou-li se s Vámi děti podílet na velikonoční výzdobě, můžete jejich samostatné nebo vaše společné výtvory vyfotit, poslat mi je a já je uveřejním na stránkách naší třídy.

Čas ukázal, že v každé rodině jsou jiné podmínky (někdo využívá on-line vyučování, jiný musí používat počítač pro práci z domu, někdo nemá tiskárnu, jinde nepouštějí děti na počítač preventivně vůbec…).

Z důvodu vytvoření stejných podmínek pro všechny Vám budu postupně posílat pracovní listy pro děti k vyplnění. Nemáte-li tiskárnu doma, zkuste si je někde vytisknout. S dětmi, které se zapojily do on-line vyučování, je proberu sama. Vyplněné pracovní listy prosím shromažďujte. Můžete mi je poslat oskenované emailem nebo je děti přinesou vyplněné, až se zase sejdeme ve škole. Pro radost přikládám barevné počítání.

Zadané úkoly by děti měly vypracovat samostatně, všechna cvičení budou pouze opakovací a kontrolovat je nemusíte. V žádném případě Vám nechci přidělávat další práci. Sešity se psaním a se zápisy o novinkách v přírodě veďte prosím dál. V procvičovaní sčítání a odčítání do 20 můžete být vytrvalí. Podle vlastního uvážení můžete, samozřejmě, pokračovat i ve způsobu práce s dětmi, který se Vám osvědčil.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji co největší klid v mimořádně náročném období.

Toto dejte prosím přečíst Vašemu prvňáčkovi:

Ahoj plavčíku!

Posílám ti pozdrav ze školy

a s ním nové úkoly.

Každý den vypracuj jeden list

a nezapomeň pilně číst.

Těším se, až se na školní palubě sejdeme,

kde se společně opět učit budeme.

Tvoje učitelka Olga Marešová

Skip to content