Druhý týden domácího vzdělávání

Vážení rodiče, milé děti,

během pondělí a úterý se nám s maminkami podařilo telefonicky probrat aktuální situaci. Ve všech rodinách se s dětmi pracuje a moc Vám za to děkuji. Vím, že je pro Vás velmi náročné skloubit učení dětí doma s chodem domácnosti, často s prací z domu nebo s dojížděním do zaměstnání. Dovedu si to představit, protože mám vlastní zkušenost – měla jsem své dvě děti dva roky v domácí škole při mateřské dovolené. Ale na rozdíl od Vaší situace to bylo mé svobodné rozhodnutí.

Děti v první třídě ještě nejsou samostatné, potřebují vedení a dohled a rodiče by neměli za stávající nouzové situace nahrazovat školu. Přesto je nutné, aby děti nezapomněly to, co se doposud naučily.

Některé rodiny využívají nabízené počítačové programy k procvičování, jinde tuto možnost nemají nebo to není technicky či organizačně zvládnutelné. Budete-li programy využívat, záleží opravdu jen na Vás. Já se domnívám, že když si děti jejich prostřednictvím některé věci v předem stanoveném čase procvičí pro ně zábavnou formou, neuškodí jim to.

Někteří rodiče pořídili dětem další pracovní sešity nebo domácí procvičování a dětem zadávají úkoly. Velmi to oceňuji.

Prosím Vás o několik závazných úkolů:

  1. Založte pro děti sešit, kam budou každý den opisovat jakékoliv 2 věty ze slabikáře do str. 71. Cílem je, aby procvičovaly převod tiskacího písma do psacího. Určíte-li věty, které mají napsat, psaní zvládnou samy.
  2. Do téhož sešitu ať zapíší zajímavosti, které je zaujaly v probouzející se jarní přírodě.
  3. Trénujte, prosím, s dětmi dopočítávání od různých jednotek do 10. Cílem je, aby se počítání zautomatizovalo a dětem se lehčeji následně počítalo s přechodem přes desítku. Toto můžete provozovat v rámci jakékoliv společné činnosti.
  4. Většinou maminky říkaly, že děti čtení ze slabikáře nebaví a čtou z jiných knížek pro začínající čtenáře. To je skvělé!  Chybělo nám se seznámit už jen s několika málo písmeny, která však i tak většina dětí už zná, ostatním je můžete poradit a časem si je nenásilně osvojí.
  5. Nová psací písmenka děti, prosím, zatím neučte. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, ale ráda bych počkala, až se zase sejdeme ve škole.

Cokoli chcete s dětmi dělat navíc, je zcela dobrovolné. Záleží na Vašem čase a energii, které chcete dětem věnovat. Je samozřejmé, že čím víc budou děti cokoliv procvičovat, tím víc si získané dovednosti upevní.

Pro zájemce nabízím k procvičování matematiky aplikaci www.matika.in/cs.

Stále platí moje nabídka vyučování prostřednictvím Skype. Kdo by měl zájem, může mě kontaktovat na mém telefonním čísle. Ráda se budu dětem věnovat.

Těším se na další spolupráci a přeji zdraví i klidné jarní dny.

Olga Marešová

Skip to content