1. ČESKÝ JAZYK – 17.-20.3.

Milí žáčči, máme tu první balíček s českým jazykem. V učebnici se jedná o strany 63 a 64.

Každodenní úkoly: = každý den v týdnu si přeříkej všechna vyjmenovaná slova; = přeříkej si také všechny slovní druhy: 1. podstatná jména, 2. přídavná jména, 3. zájmena, 4. číslovky, 5. slovesa, 6. příslovce, 7. předložky, 8. spojky, 9. částice, 10. citoslovce = každý den čti minimálně 15 min. (samozřejmě můžeš i déle). Vyber si nějakou pěknou knížku.

Písemné úkoly: = str. 64, cv.2 – ze cvičení vypiš pouze podstatná jména; = str. 64, cv.3 – opiš všechna slova a podstatná slova podtrhni, vyber si tři slova a utvoř s nimi věty, napiš je; = str. 64, cv.5 – doplň správná písmena a cvičení opiš; = napiš krátké povídání o jaru, stačí 5 vět 🙂 Tato cvičení napiš do sešitu. Vychází jeden písemný úkol na den…to krásně zvládneš. Samozřejmě podle libosti si můžeš plnit různá cvičení na internetu nebo do pracovních knížek, které máš doma, např.: Procvičuj si o prázdninách. Vše potom můžeš vložit do krabice, o které jsem psala včera. Ústní úkoly: = str. 63, cv.1 – vyjmenuj všechna podstatná jména a všechna slovesa, = str. 64, cv.1

Písanka: str.11 – na této stránce budeš nejspíš potřebovat pomoc rodičů, pokud to nezvládneš, nic se neděje, můžeme si o tom napsat přes mail, nebo si potom stránku ve škole zkontrolujeme a doplníme, co Vám bude chybět.

Vypadá, že toho máte hodně, ale je to ČJ na celý týden, takže to hravě zvládneš… Přeju hodně štěstí.. SK

Skip to content