Loutkové divadlo ve školce

Mateřská škola nabídla dětem 1. třídy možnost zhlédnout společně se školkovými dětmi maňáskové představení. Děti byly z divadla jednoho herce nadšené. Maňásci na jeho rukou ožívali různými hlasy a děti zapojovali do děje.

Skip to content