Informace Ministerstva zdravotnictví ČR

V Roztokách u Jilemnice 16. 3. 2020


VÁŽENÍ RODIČE,

v souvislosti s vývojem situace šíření koronaviru Vás žádáme, abyste věnovali zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu, zdravotnímu stavu dítěte a příznakům nemoci.   

Zejména v případě, že jste se navrátili ze zahraničí, vyhledejte v případě projevů nemoci lékařskou pomoc, zajistěte případnou karanténu.

Apeluji tímto na naši vzájemnou důvěru a dobrou spolupráci a na Vaše vnímání nutnosti zvýšené opatrnosti a zodpovědný přístup k ochraně zdraví dětí i dospělých.  

Povinností MŠ je zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstnancům a chránit jejich bezpečnost.

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR k situaci s koronavirem pro školy a rodiče:

  • Pokud dítě má obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje 485 253 111, 485 253 132
  • Pokud dítě má obtíže a nebylo v oblasti s výskytem – volat svého pediatra
  • Pokud dítě nemá obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat infolinku Státního zdravotního ústavu 724 810 106 a 725 191 367 a 725 191 370

Dále Vás budeme vás informovat prostřednictvím webových stránek školy a vývěsky.

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

Mgr. Kateřina Zahálková

ředitelka školy

Děkuji za vaši vstřícnost a zodpovědnost.

Skip to content