Branný závod

Jako každoročně i letos jsme zahájili školní rok branným závodem. Počasí nám přálo, děti byly po prázdninách plné elánu, takže vše běželo hladce. Žáci se k sobě chovali hezky, zasportovali si, přitom si procvičili základní vědomosti z různých oblastí – např. poskytování první pomoci, dopravní výchovy, přírodovědy, požární bezpečnosti, třídění odpadů apod. Druhý školní den jim tak rychle utekl a my věříme, že už se třeba těší, až si za rok závod zopakují.

Branný závod 2019


Skip to content