Den otevřených dveří

Dne 26. 9. od 14 do 18 hodin proběhl Den otevřených dveří. Pro návštěvníky bylo ve třídách uchystáno několik tematických stanovišť, kde se seznámili nejen se současností školy, ale mohli i zavzpomínat na časy již minulé.

Hned u hlavního vchodu načerpali hosté síly na prohlídku konzumací občerstvení, s jehož přípravou nám kromě paní učitelky Vanclové pomohla i školní restaurace Scolarest. Tímto jim také děkujeme.

V prvním patře v učebně 4. třídy dýchla na všechny historie – kromě kronik s fotografiemi jednotlivých tříd již od roku 1970 si návštěvníci prohlíželi trička našich absolventů, na interaktivní tabuli se promítaly fotografie z akcí let minulých a na lavicích též ležela celá galerie vánočních přání, která jsme v průběhu minulých let společně s našimi žáky vytvořili. Informace zde podávala paní učitelka Faltová.

Ve 3. třídě paní učitelky Mládková a Lukešová předváděly výstavku prací žáků z kroužku Šikula. Činnost tohoto zájmového útvaru pokračuje i v letošním školním roce a o účast v něm je velký zájem.

Skip to content