PŘEHLED AKCÍ PRO NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ

12. 4. cyklovýlet s předškoláky

13. 4. solná jeskyně

17. 4. začíná sportovní školička

18. 4. solná jeskyně

20. 4. bazén

25. 4. solná jeskyně

27. 4. čarodějnický rej

KVĚTEN

16. 5. návštěva předškoláků v 1. třídě

21. 5. sférické kino

25. 5.  divadlo v MŠ

ČERVEN

1.6. Olympiáda MŠ v Jilemnici (předškoláci)

12. 6. kouzelník Reno

Další akce budeme aktuálně doplňovat! 🙂

Skip to content