Pozvánka na den otevřených dveří

V letošním roce proběhla v naší základní škole a mateřské škole rozsáhlá rekonstrukce. Díky mnoha ochotným a pracovitým lidem byla rekonstrukce dokončena včas a děti mohly zahájit výuku 1. září v krásných prostorách budovy školy.

Za naše žáky děkuji především obecnímu zastupitelstvu, zejména panu starostovi Süssovi, za „vydupání“ financí, uvolnění obecních peněz na rekonstrukci a za dohled a péči o její správný průběh. Dále děkuji všem zaměstnancům školy, kteří byli schopni během jednoho školního roku školu vlastními silami prakticky třikrát přestěhovat, aniž by došlo k výraznému narušení výuky a vzdělávání. Děkujeme všem brigádníkům z řad příbuzných zaměstnanců školy, kteří při stěhování pomohli. Velký dík patří pánům Zikešovi, Boukalovi, Mgr. Řehořkovi a Čermákovi, kteří se „nadřeli“ nejvíc, a rovněž našim žákům z osmého a devátého ročníku, kteří dobrovolně pomáhali při stěhování. Za provedení úklidu po rekonstrukci a přípravu prostor škol na začátek roku rovněž děkujeme zaměstnancům škol.

Zvláštní dík patří sponzorům (TROPICO PLUS, Český svaz chovatelů ZO Roztoky, UNIOS Pharma s.r.o.), díky nimž jsme mohli alespoň minimálně školy vybavit novým zařízením. Neděkuji za sebe, děkuji za žáky, pro které jsou sponzorské dary určeny. Určitě velkou měrou pomáhají zvýšit úroveň naší školy. Pokud se najdou další sponzoři z řad firem i jednotlivců, bude to pro naši školu neocenitelná pomoc. Možnosti sponzorování jsou rozmanité (například pan Füri zajistil starší vybavení počítačů), proto děkuji i případným budoucím sponzorům.
Jak se vše daří a kolik práce je ještě před námi, se můžete přijít podívat na Den otevřených dveří.

pozvanka

Skip to content