Září

První týden si žáci pomalu zvykali na „poprázdninové“ vstávání a první povinnosti; začali jsme zpozvolna, v úterý 4. 9. proběhl branný den.

Vzhledem k letošní nepřízni počasí se závod konal v prostorách budovy č. 1 – v jednotlivých učebnách byla stanoviště, kde byli žáci prověřováni z teoretických i praktických znalostí potřebných v krizových situacích (poskytnutí první pomoci, chování v případě chemického či jiného poplachu, zásady dopravní bezpečnosti aj.), další úkoly plnili žáci i mimo učebny, na chodbách, samozřejmě pod dozorem vyučujících. Na závěr byla vyhlášena vítězná družstva (žáci do nich byli rozděleni tak, aby z každé třídy byl v družstvu alespoň jeden žák, aby starší pomáhali mladším, zdatnější slabším, chlapci dívkám; naším cílem bylo, aby se děti mezi sebou lépe poznaly a aby navzájem utužily své vztahy), ta byla odměněna věcnými cenami.

Následující den, ve středu 5. 9., se podzim již přihlásil naplno a plánovaná akce „Poznej svou obec, svůj region“ se proto musela odložit na další týden. Učili jsme se již tedy podle rozvrhu, vyjma poslední hodiny.

V úterý 11. 9. jsme se vypravili do Kruhu do kina na film Harry Potter a Fénixův řád a v pátek 14. 9. se uskutečnila výše zmíněná akce „Poznej svou obec, svůj region“. O průběhu těchto dnů, o dojmech žáků z nich i o dalších aktivitách dětí si budete moci přečíst v prvním čísle nového školního časopisu, jehož vydání se plánuje zhruba na první říjnový týden.

Skip to content