Literární soutěž

V letošním školním roce vyhlašuje ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice literární soutěž na téma:


CO MI VYPRÁVĚLI PRARODIČE


Podmínky a průběh soutěže:
– soutěž bude probíhat celý školní rok, práce se odevzdají nejpozději 30. 4. 2008
– forma díla: próza (povídka, novela, esej …)
– 3 nejzdařilejší díla budou oceněna věcným darem, všechny zajímavé práce budou zveřejněny na školních www. stránkách

Všem budoucím autorům, autorkám přejeme hodně zdaru, trpělivosti a jazykového umu!

Skip to content