Soutěž o nejvšestrannější 4. třídu Jilemnicka

Tato soutěž se koná na podzim a na jaře. Protože se na podzim naše 4. třída umístila na pěkném třetím místě, jeli jsme na jarní soutěž s předsevzetím, že musíme tuto pozici obhájit.

Vzali jsme si posily ze třetího ročníku – Jirku Maďarčíka, který se těchto
závodů zúčastnil již potřetí, a Tomáše Honců. Soutěž se člení podle počtu dětí na malé školy (počet dětí do 15) a velké školy. Malých škol se účastnilo 9.

Soutěž se skládá ze skoku do dálky z místa, šplhu, hodu míčkem, běhu na 50m. Z každé disciplíny se spočítá průměr nejlepších pěti dětí v té disciplíně a napíše se na tabuli. Nejlepší průměr má 1 bod a tak to jde postupně nahoru – vítězí tedy třída s nejmenším počtem bodů. Po těchto čtyřech disciplínách jsme byli na druhém místě. Nakonec se jde na velký stadion a běhají se štafety, které mnohdy zamíchají s výsledným pořadím. Naše štafeta ve složení: Maďarčík, Honců, Hadinec, Mikolášek a Třešňák udržela s přehledem druhé místo, na kterém skončila i celkově.

Je to velký úspěch nejen této třídy, která je šikovná po všech stránkách a zvlášť po té sportovní, ale celé naší roztocké školy.

Diplom

Skip to content