Branný závod

Autor: Mgr. Irena Grosmanová <grosmanova.i(at)skolaroztoky.cz>, Téma: Základní informace, Vydáno dne: 09. 09. 2019

Projektový den stručně a ve fotografii

Jako každoročně i letos jsme zahájili školní rok branným závodem. Počasí nám přálo, děti byly po prázdninách plné elánu, takže vše běželo hladce. Žáci se k sobě chovali hezky, zasportovali si, přitom si procvičili základní vědomosti z různých oblastí - např. poskytování první pomoci, dopravní výchovy, přírodovědy, požární bezpečnosti, třídění odpadů apod. Druhý školní den jim tak rychle utekl a my věříme, že už se třeba těší, až si za rok závod zopakují.

Branný závod 2019 Branný závod září 2019 Branný závod 2019 Branný závod září 2019