Den barev

Autor: Mgr. Irena Grosmanová <grosmanova.i(at)worldonline.cz>, Téma: Základní informace, Vydáno dne: 17. 04. 2019

Projektový Den barev se letos nesl ve znamení bílé ....

Letošní rok jsme se rozhodli spojit tradiční Den barev s projektem Mléko do škol. Vybrali jsme tedy bílou barvu a seznamovali jsme se mimo jiné s přínosy konzumace mléčných výrobků. Zároveň jsme upevňovali přátelské vztahy a spolupráci mezi třídami.

Žáci druhé a deváté třídy ověřili své vědomosti formou oblíbeného AZ kvízu, vítězové mohli jako první losovat o mléčné odměny.

Prvňáčci a osmáci strávili den na farmě a psali příběhy o zvířecích rodinkách. Na závěr děti dojily mléko z kartonové krávy doplněné o vemínko z gumové rukavice. Z nadojeného mléka farmářky vyrobily různé mléčné produkty, které dětem předaly.

Třeťáci a sedmáci ve smíšených skupinách vymýšleli plakáty se slogany na mléčné výrobky, vyplňovali mléčný test a nakonec proběhla tombola o mléčné výrobky.

Čtvrťáci se šesťáky si připravili otázky týkající se mléka a pak vzájemně prověřovali své vědomosti, složili báseň o mléku a nakreslili obrázky s mléčnou tematikou. Ani zde nechyběla na závěr tombola s mléčnými dobrůtkami.

Žáci 5. třídy zakomponovali i do dnešního dne Roztocké tužky - dlouhodobý projekt, na kterém pracují v hodinách výtvarné výchovy a ICT. Pro ostatní třídy mj. připravili velkou kartonovou bílou tužku s otvorem pro hlavu, a kdo měl zájem, mohl se nechat vyfotografovat. I zde projekt končil rozdáním mléčných výrobků.

Celkové nasazení týmů můžete posoudit na fotografiích v galerii - viz odkaz - níže uvedené 3 fotografie jsou pouhou "ochutnávkou" ...

Bílý den 2019 Bílý den Sedmička a třeťáci